Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Hakkında Bilgiler

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

Saltuklular Başta Türkiye olmak üzere şuandaki türkiyenin bir çok ilirinde beylikler yapmışlardır

 

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Erzurum Da büyük bir hükümdarlık kazanmışlardır  Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri  tarihine bakarsak (1132-1174). Bayburt, Kars, Oltu, İspir, Tercan ve Trabzon havalisi beyliğe Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri   Doğu Anadolu’da kuruldu.ve beyliklerini oradada sürdürdüler

 

 • Kurucusu Satuk Bey’dir.
 • Erzurum, İspir, Oltu, Kars, Bayburt bölgelerinde faaliyet gösterdiler.
 • Haçlılara ve Gürcülere karşı mücadele ettiler.
 • Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.

 

Mengücekler Hükümdarlıgı

 

Alp Arslan’ın askerlerinden emir Mengücek, Erzincan ve Kemah çevresini fethederek bu devletini kurmuşlardır. Beylik hakkındaki soylentiler . oğlu İshak zamanında başlar (1118-1142). Tarihinde Danişmentlilerin hâkimiyetini tanıyan İshak’ın ölümünden sonra devlet iki kola ayrıldı (1142). Oğullarından Davud Erzincan ve Kemah’a; Süleyman ise Divriği’ye aldı ve hakimi oldu.
Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri
1. Erzincan-Kemah Kolu: Şebinkarahisar’ı da içine alan bu kol, Alaaddin Keykubad tarafından ortadan kaldırıldı (1228).

 

2. Divriği Kolu: Bu kol hakkında fazla bir bilgi olmamakla birlikte, 1250 yılına kadar Selçuklu hâkimiyeti altında varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Mengücekler zamanında özellikle Erzincan ve Divriği birer kültür ve ticaret merkezi durumuna gelmiştir.

 

 • Erzincan, Kemah ve Divriği civarında kuruldu.
 • Kurucusu Mengücek Gazi’dir.
 • Rum ve Gürcülere karşı mücadele etti.
 • Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.
 • Divriği Ulu Camii bu dönemde yapılmıştır.

 

Danışmantiler Hükümdarlıkları

 

Sivas merkez olmak üzere Tokat, Niksar, Amasya ve Kayseri civarında kurulmuştur. hükümdarlıgın kurucusu Melikşah’ın komutanlarından Danişment Gazi Ahmed Bey’dir. Rivayete göre Türkmenlere öğretmenlik yaptığı için Dânişmend Gazi diye anılan Ahmed Bey,Selçuklular hükümdarı Süleymanşah’ın vefatı ile çevresini ve insanları  artırdı. Ankara başta olmak üzere Kastamonu, Çankırı’yı ya kadar ele geçirdiler. 1.nci Kılıçarslan ile birlikte Haçlılara karşı savaştı ve Antakya Haçlı lordu Bohemond’u esir yaparak Malatya’yı aldı. Yerine geçen oğlu Gazi Bey zamanında devlet en güçlü devrini yaşamıştır (1104). Öyle ki Türkiye Selçukluları ve Bizans’ın iç işlerine karışır oldular. Gazi Bey, Haçlılardan Konya’nın geri alınmasına (1116) ve taht mücadelesinde desteklediği 1.nci Mesud’un burada sultan ilân edilmesine yardım etti. Danişmentliler, her zaman Haçlılara ve Bizans’a karşı başarılar kazanmışlar ve fethettikleri toprakların Türkleşmesini sağlamışlardı. Bu sebeple Türkiye Selçukluları, Türkler arasında itibarı çok fazla olan Danişmentlileri en büyük rakipleri olarak görmüşlerdir. Nitekim taht mücadelelerinden faydalanan 2.nci Kılıçarslan, Danişmentli şehirlerini ele geçirerek bu devlete son vermiştir (1178).

 

Artuklular hükümdarlıkları

 

Hükümdarlık  Oğuzların Döğer boyundan Eksük-oğlu Artuk Bey’den alır. Anadolu’nun fatihlerinden olan Artuk Bey, hizmetlerinden dolayı Suriye Meliki Tutuş tarafından Kudüs valiliğine getirilmişti. Ancak Kudüs’ün Fatımîlerin eline geçmesi üzerine (1098) Artuk’un oğulları Sökmen ve İl-Gazi burada tutunamadılar. Selçuklular tarafından kendilerine verilen bölgede, üç kol hâlinde, Artuklu devletini kurdular.

Hasankeyf-Amid (Diyarbakır) Artuklu Kolu (1101 – 1231):

 

Artuk Bey’in oğlu Sökmen tarafından Hasankeyf’te (Hısn-ı Keyfâ) kuruldu. Nurettin Mehmet zamanında, Selahaddin Eyyubî’nin de yardımıyla Diyarbakır (Amid) ele geçirildi (1183) ve burası Artukluların merkezi oldu.

Mardin Artuklu Kolu (1108 – 1409):

 

Artuklu şubeleri içerisinde en güçlü ve uzun ömürlü kolu oluşturur . Artuk Bey’ in diğer oğlu İl-Gazi tarafından Mardin’de kurulmuştur (1108). İl-Gazi Halep halkının isteği üzerine Halep’e girmiş ve oğlu Temurtaş’ı burada bırakmıştır. Oğlu Temur- taş, İl-Gazi gibi bölgedeki Haçlılarla mücadele etmiş; Güçlü devletler arasında kalan Mardin Artukluları, Eyyubîler ve Selçukluların hâkimiyetini tanımışlardı. 1243′ de ise İlhanlılar’a bağlandılar . Nihayet, Mardin’i alan Karakoyunlular bu devlete son verdiler (1409).

Harput Artuklu Kolu (1185 – 1234):

 

Ebûbekir, Harput’a gelerek, Harput Artuklu kolunu kurmuştur tarih (1185). Alaaddin Keykubad’ın Harput’a girmesiyle bitmiştir (1234).

 

 • Artuk beyin çoçukları tarafından Güneydoğu Anadolu’da kuruldu.
 • Daha sonra üç kısma ayrıldı. Hasankeyf, Mardin ve Harput (Elazığ) Artukluları.
 • Hasankeyf Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Eyyubiler tarafından yıkıldı. (1231)
 • Mardin Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Karakoyunlular tarafından yıkıldı.(1409) En uzun yaşan koldur.
 • Harput Artukluları ise Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.(1234)Anadolu’da kurulan ilk Tür Beylikleri. Zamanın araştırmacı bilim adamları ve birçok araştırmacı ve tarihçilerle birlikte bu bilgileri insanlarla paylaşmışlardır.

  Anadolu’da kurulan ilk Tür Beylikleri tarihlerinde Türkleşme tarafından çok katı ve çalışmaları olmuştur. Anadolu’da kurulan ilk Tür Beylikleri.tarihlerinde büyük zaferlerle ve destanlarıyla tarihte yer almışlardır,