ay

Ay Hakkında Bilgiler

ay

 

Ay hakkında Bilgiler

Ay hakkında yazı

Ay Alm. Mond m, Fr. Lune, İng. Moon. Dünyanın tek doğal uydusu. Dünyanın çapının dörtte birinden biraz fazla olan çapı ile güneş sistemi içinde en büyük uydulardan biridir. Dünya etrafında her kameri ayda bir eliptik yörünge etrafında dönüşünü tamamlar. Dünya ve güneşe kıyasla yerine bağlı olarak ay şekli bir çok zamanlarda (devrelerde) değişerek, tam bir daire veya ince uzun bir hilal şeklinde gözükür. Her ayda birkaç gün, yeni ay denilen zamanda, ay dünyadan bakıldığında tamamen kara dır

Ayın üzerinde görülebilen en büyük izlere, yani karanlık bölgelere deniz ve denizler denir. Bu denizler çıplak ve normal gözle görülebilirler. Uzay gözlemcileri,
teleskop vasıtasıyla aya mahsus 30.000 kadar özellik göstermişlerdir. Bunlar arasında;
dağlar,
kraterler, küçük daireler şeklinde hendekler ve
daglar ovalar bulunmaktadır. Gözlemciler ayrıca bu görülenleri içeren haritalar hazırlamışlardır. Buna ilaveten insanlı ve insansız uzay araçları aya inip,
astronotlar burada, dünyadan görülemeyen birçok ince ayrıntıları incelemişlerdir.ve görüntülemişlerdir
Ayın meydana gelişi hakkında bilgi birçok hipotezler ve bilgi ileri sürülmüştür. Yaygın ve geniş bir nazariyeye göre, dünyanın ilk şekil alma sıralarında bir miktar madde kütlesi dünyadan ayrılmıştır. Bu olay dönen bir diskten sıçrayan çamur gibi olmuş ve bu madde ayı meydana getirmiştir. Bu hipoteze göre ayın özgül ağırlığı “hemen hemen dünyanın yüzeyindeki özgül ağırlığa eşittir” ve Pasifik Okyanusundaki oldukça geniş çukur bu görüşü kuvvetlendirmektedir.
Pasifik Okyanusunda bulunan dev çukurun, ay maddesinin fırlaması sırasında geriye kalan iz olduğu söylenmektedir.ve soyleniyor
Daha çok yaygın olan bir diğer hipoteze göre, dünya ve ay aynı zamanlarda oluşmuşlardır. İlk
yıldızın güneş olmadan önce bunun etrafında sürüklenen zerrelerin iki ayrı kütle haline gelerek ay ve dünya şeklini aldığı ileri sürülmektedir.

Ayın oluşumunu tam manasıyla açığa kavuşturan, herkes tarafından kabul edilen hiçbir hipotez yoktur. Hatta hiç bir gezegen veya bunların uydularının da nasıl meydana geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Güneş sisteminde 32 doğal uydu vardır. Ayı meydana getiren gerçeğin bütün bu uyduların temelinde yattığı düşünülmektedir.

Ayın Özellikleri

Genel tarifi: Ayın çapı yaklaşık 3476 km olup, dünya çapının % 27′si, yüzölçümü dünyanın yüzölçümünün % 7,4′ü, hacmi ise dünya hacminin % 2′si kadardır. Yoğunluğu santimetreküpte 3,31 gramdır. Dünyanın ise 5,52 gramdır. Bundan anlaşılıyor ki, ayın yoğunluğu yaklaşık olarak bir kayanın yoğunluğuna eşittir. Belki de ayın kendisi bir kaya kütlesinden ibaret olan ve merkezinde de metal bulunmayan bir kütledir.
bilim adamlarının bir çok çalışmalarında bu bilgileri insanlarla paylaşmışlardır