baglama

Baglama Hakkında Bilgiler

baglama

Bağlama

Bilindigi gibi balgama ve balgama türleri ülkemizde ve bir çok ülkede ama en çok dogu ülkerinden yaygın olan balgama sanatçıların ve ozanların kullandıgı bir çalgı aletidir Yörelere ve boyutlarına göre değişik isimleri şoyledir. kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tanbura, tar, vb
Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir.büyük ozanların ellerinde bir sanat olan balgama türk müzigine çok önemi vardır.

Bağlama grubu

Bağlama, kullanım amaçlarına göre farklı tür ve boylarda çalınmaktadır. Günümüzde genellikle aşağıdaki türlerle tanınır.

Cura (en küçük boy)
Çöğür (kısa kol bağlama)
Tanbura (uzun kol bağlama)
Divan sazı (büyük boy bağlama)
Meydan sazı (en büyük boy bağlama, kullanılmamakta)
Elektro bağlama (gitar manyetikleri ile) donatılmış bağlama olarak bilinir.

Bağlama Düzenleri

Halk müziğinde çoğunlukla karşılaşılan düzenler şunladır: (Parantez içindekiler, üst, orta ve alt tellerin çekilmesi gereken seslerdir)

Bağlama düzeni (La, Sol, Re)
Bozuk düzen, kara düzen (Sol, Re, La)
Misket düzeni (Fa#, Re, La)
Fa müstezat düzeni (Fa, Re, La)
Abdal düzeni (La, La, Sol)
Zurna düzeni (Re, Re, La)
Do müstezat düzeni (Sol, Do, La)

Bağlama Metodları
ve türleri

alt tel: (boş: re) mib, mib2, mi, fa, fad, fad2, sol, solb, la, sib, sib2, si, do, dod, dod2
orta tel: (boş: sol) lad1, lad2, la, sib, sib2, dod, dod2, do
üst tel: (boş: la) do, dod, dod2, re, red, red2

Balgama türleri ve balgama metodları