balık

Balık Hakkında Bilgiler

balık

 

Balıklar Hakkında Bilgiler

BALIK TÜRLERİ BALIKLARIN YAŞADIGI SULAR VE DENİZLER

Balıklar, tatlı ve tuzlu suda ve denizlerde yaşayan, evrimleşme çizgileri boyları farklı, soğukkanlı omurgalıların genel adıdır. Bu terim, bir sınıflandırmadan çok bir yaşam biçimini tanımlar. Bugün yaşayan balıklar genellikle 5 sınıf altında toplanır. Bu sınıflar, hava soluyan hayvanların 4 sınıfı olan amfibyumlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler kadar birbirinden farklıdır.
Yaklaşık 460 milyon yıllık bir geçmişi olan balıklar ve balık türleri, bu süre boyunca, hemen her çeşit su ortamına uyum sağlayacak biçimde gelişmiştir. Kara ortamına geçiş sürecinde büyük bir değişime uğrayarak 4 ayaklı kara omurgalılarına dönüştüklerinden, aslında kara omurgalılarının ilk ataları bu su canlılarıdır.
Balık dendiğinde genellikle, yüzgeçleri olan, solungaçlarıyla solunum yapan, gövdesi kaygan ve suda hareket etmeye elverişli olan su hayvanı akla gelir. Ne var ki, bu tanıma uymayan balıkların sayısı, uyanlarından çok daha fazladır. Bazı balıkların  gövdesi uzunlamasına genişlemiş, bazılarınınki kısa kalmış, özellikle dipte yaşayanlarda yassılaşmış, birçoğunda da yanlardan basılmıştır. Ağızlarının, gözlerinin, burun deliklerinin ve solungaçlarının konumu da türden türe büyük bir değişiklik gösterir.
Balık vücudunun temel yapısı ve işlevi bütün öbür omurgalılarınkine benzer. balıklar Kara omurgalılarının vücudunu oluşturan 4 temel doku balıklarda da vardır: Dış yüzeyleri kaplayan epital doku, bağ ve destek doku (kemik, kıkırdak ve lifsi dokularla türevleri), sinir dokusu ve kas dokusu. Tipik balık vücudu, yüzmeye uyarlanmış aerodinamik profilli ve iğ biçimindedir: baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Yaşamsal önemdeki organları içeren gövde boşluğu genellikle vücudun ön alt yanındadır. Bu boşluğun arka ucunda, anüs yüzgecinin tabanının hemen önünde, dışkıların boşaltıldığı anüs deliği bulunur. Omurilik ve omurga, kafa iskeletinin arka bölümünden başlayıp sırt, gövde boşluğu ve kuyruk bölgesinden geçerek kuyruk yüzgecinin tabanında sonlanır.
Balıklarda ve balık türlerindeçok değişik üreme biçimleri görülmekle birlikte, en yaygın olanı dişinin suya bıraktığı sayısız, küçük yumurtanın vücut dışında döllenmesine dayanır. Açık denizlerdeki yüzey balıklarının yumurtaları genellikle suya asılıymış gibi duru; kıyı ve tatlı su balıkları ise yumurtalarını deniz dibine yada bitkilerin arasına bırakır; hatta bazı türler bir salgıyla yumurtalarını kayalara yada bitkilere yapıştırır. Yumurtaları dölleyecek olan spermalar erkeklerin gövde boşluğundaki 2 (bazen 1) erbezi içinde üretilerek , süt kıvamındaki ve rengindeki bir sıvıyla suya boşaltılır. Kemikli balıklarda, erbezlerinin her birinden çıkan bir sperma kanalı, anüsün arkasındaki ürogenital deliğe, köpekbalıklarında ve vatozlarda ise dışkılığa açılır. Ayrıca bazı balıklarda, erkeğin spermalarını dişinin yumurta kanalına boşaltmasını (iç döllenme) sağlayan bir tür çiftleşme organı vardır.
Balıklara duyu organları açısından bakarsak; koku duyuları, hemen hemen tüm balıklar için büyük önem taşır. Çok küçük gözlü bazı yılanbalıkları, besininin yerini bulabilmek için görmeden çok koku duyusuna güvenir. Tat duyusu da balıkların çoğunda çok gelişmiştir; yalnız ağız boşluğunda değil, başın ve vücudun bazı bölümlerinde de tat alma organları bulunur. Beslenme, tehlikelerden kaçınma ve üreyerek soyunu sürdürme açısından belki de en önemli organ gözdür. Balıkların gözü temel yapısı ve işleviyle bütün diğer omurgalılarınkine benzese de, çok değişik yaşam koşullarına uyarlanmış olduğundan değişik özellikler gösterirler. Karanlık ve loş ortamlarda yaşayan balıkların gözleri genellikle büyüktür. Ama başka bir duyusu aşırı gelişerek baskın duruma geçerse gözlerin işlevi azalır. Onlarda ses algılama ve denge, birbirleriyle çok yakın bağıntısı olan iki duyudur. Suyun içerisinde kolayca yayılan ses dalgaları, özellikle düşük frekanslı dalgalar, balıkların baş ve gövde içi sıvıları ile kemiklerine çarparak işitme organlarına iletilir. Balıklarca algılanabilen ses frekanslarının alanı insanlarınkinden çok değişiktir; bu da seslerin sudaki yayılma hızından ileri gelir. Bir çok balığın, dişlerini birbirlerine sürterek yada başka yollarla birtakım sesler çıkarıp birbirleriyle iletişim kurdukları sanılmaktadır.

 

BALIK İSİMLERİ

açıkağız — hamsi.

tulina  gobene (Auxis rochei rochei).
adabeyi — lipsoz.
afis — küçük gümüş ve aterina.
akya — Lichia amia.
ali bereket — yazılı hani.
altıparmak   kütburun köpek b. (Dalatias licha).
altıparmak — boyu 55 – 65 cm. arasında olan palamut.
ateş — sardalya.
ateş — gölge.
aynalı vatoz — Raja miraletus.
beyazgöz — izmarit.
bıldırcın kefal — Liza carinata.
bofa — taşemen (Petromyzon marinus).
camgöz
ceylan    tombak  Scomberomorus commerson
çalı barbunyası    barbunya.
çamuka   Atherina hepsetus.
çarpak  mandagözlü mercan.
çılar   köpek b.
çırçır  çeşitli balıklar.
çırpıntı   karagöz, sargoz.
çıtçıt   eksi (Equulites klunzingeri).
çipil    tokmakbaşlı gümüş (Atherinomorus lacunosus).
çorba   lipsoz.
çuçuna    folyagiller ailesinden bazı balıklar.
çulara  kobar.
çütre   Balistes capriscus.
dalaba   dişli sazancık (Aphanius fasciatus).
deli salpa — beyaz sokar, esmer sokar.
demirci — üçkuyruk.
demirci — dülger.
denizakrebi — trakonya.
denizgözlü — minakop.
derviş — küçük boy kırlangıç.
dikenli yılan — yılankurdu (Ophisurus serpens).
diplarya — iri boy pisi.
dişi kalkan — kalkan.
dişi kalkan — çivisiz kalkan (Scophthalmus rhombus).
dişli kedi — kedi (Scyliorhinus canicula).
düz camgöz — Kayganköpekgiller ailesinden bazı balıklar.
eğriağızlı — dil.
eksi — Equulites klunzingeri.
elma — minakop.
eşek — çatalsakallı gelincik.
fırtına — iskatari.
folya — Myliobatis aquila.
folya — çuçuna, boğa çuçuna.
gaga — sıçan (Chimaera monstrosa).
gargur — yalancı isparoz (Pomadasys incisus).
gaya — gelincik.
gelin — gün (Coris julis).
gelincik — gelincikgiller ve çatalsakalgiller ailelerinden bazı balıklar.
gorbaçof — Rus kefali.
gölge — üçgen (Pempheris vanicolensis).
gularya — ceran.
gün — aykuyruk.
güneş — gelin.
hamsi –
han — minakop.
hanım — akya.
Hindistan — Sargocentron rubrum.
horozbina — çeşitli horozbinalar.
hurmakayası — çeşitli balıklar.
ısırgan — uskumru turnası (Scomberesox saurus saurus).
ibikli — yarımgaga, çomak.
iri kalkan — kocagözlü pisi.
ispendek — 40 cm. boyundan küçük levrek, benekli levrek.
istaprit — lipsoz.
kaçıkorya — ufak boy karagöz.
kaçınkara — küçük boy levrek.
kağıt — Trachipterus trachypterus.
kalas — Ruvettus pretiosus.
kamıt — ilarya.
kanal izmariti — küyük boy izmarit.
kancur — küçük boy izmarit.
kapak — ufak boy isparoz.
karaca — kolan, Rus mersini.
karacalı — küçük boy barbunya.
karagöz — Diplodus cinsi bazı balıklar
karagöz istavrit –
karakoza — eşkina.
katırca — horozbinagiller ailesinden bazı balıklar.
kaya b. — çeşitli balıklar.
kedi — dörtbenekli pisi.
kefle — mavraki.
keler –
kepez barbunyası — barbunya.
keserbaş — barbunya.
kıraça — boyu 10 santimetreye kadar olan istavrit.
kırmızı gün — gelin.
kıvrak — dişli kedi (Scyliorhinus canicula).
kimaye — gelincik.
koklan — haskefal.
kolan — mersin (Acipenser sturio).
kolya — keler.
köstekbüken — mezgit.
kötek — eşkina, minakop, sarıağız.
köyceğiz — haskefal, mavraki.
kumcası — küçük boy kaya b.
kurbağa — gümüşşeritli balon (Lagocephalus scleratus).
kurbağa — tiryaki, göğebakan (Uranoscopus scaber).
kuyruğuölü — rina.
kuyruklu çarpan — trakonya.
kuzu — akya, sarıkuyruk.
kütük — Hoplostethus mediterraneus mediterraneus.
lapa — salpa.
liman kayası — saz kayası (Zosterisessor ophiocephalus).
litrinos — mercan balıklarının küçükleri.
lokum — zurna.
lokum — Saurida undosquamis.
lopan — üçkuyruk.
lut — sarıağız.
mahmuzlu — küçük boy çipura.
malaç — yazılı hani.
Malta palamutu — kılavuz, pilot (Naucrates ductor).
Malta sardalyası — büyük boy sardalya.
mangır — küçük boy mercan ve karagöz.
mangırcın — küçük boy isparoz.
mantek — çipura.
mantık — yavru mercan.
melek — İskender.
mendik — çipura.
menekşe — izmarit.
mıcır — küçük boy tekir.
mine — üzgün.
nataşa — Rus kefali.
orak — mavi pamuk.
otlak — küçük boy lüfer.
ova — kum b.
pabuç — büyük boy istrangiloz ve izmarit.
pamuk — dikburunsular ve sivriburunsular takımlarından bazı balıklar.
pamukçuk — Gadiculus argenteus argenteus.
papya — en büyük boy izmarit ve istrangiloz.
paşa barbunyası — Nil barbunyası, Nil barbunu (Upeneus moluccensis).
peri — tambur (Capros aper).
pisi — çeşitli yanyüzer balıklar.
plaka — sarı lahoz.
pul — eksi.
sabahçı skaros — iskaroz.
sarıkanatlı istavrit — karagöz istavrit.
sıçan — sargoz.
sırık — kolan (Acipenser sturio).
sırtıkara — ağırlığı 800 – 1000 gr. olan kofana.
sivri — boyu 45 – 55 cm. arasında olan palamut.
sofra b. — kalkan.
şakıt — müren.
şuna — sivriburun karagöz.
tahta — üçkuyruk.
tahta — karagöz, sargoz.
takoz — karagöz.
tarak — isparoz.
tinton — izmarit.
tongaba — sinarit.
topuk barbunyası — Boyu 35-40 cm. civarında olan barbunya.
trança — çavuş, antenli, telli sinarit (Dentex gibbosus).
Türk lapini — aykuyruk.
tütün — tirsi.
üzgün — çeşitli balıklar.
vorko — kaya balıkları.
yabani — fangri.
yabani salpa — beyaz sokar, esmer sokar.
yağlı dramos — sarıağız.
yahudi –gelincik.
yalancı zurna — yalancı zargana.
yasemin — çütre.
yastaç — kalkan.
yirmibeş — papaz.
zindandelen — boyu 35 – 40 cm. arasında olan palamut.