İçeriğe geç

Bilimsel çalışma yöntemleri nelerdir?

Bilimsel Çalışma Yöntemi Basamakları

 • Problemin belirlenmesi
 • Gözlem yapılması
 • Verilerin toplanması
 • Hipotez kurulması (Deneyler sonucu desteklemiyor)
 • Hipoteze dayalı tahmin oluşturma ise hipotez kurma aşamasına geri dönülür
 • Kontrollü deneyler yapma
 • Teori
 • Kanun
 • Problemin Belirlenmesi: Yanıt bekleyen her sorun problemdir.
 • Gözlem Yapılması: Gözlem olayların doğal ortamında incelenmesidir. Nitel gözlem ve nicel gözlem olmak üzere ikiye ayrılır.

Nitel gözlem: Duyu organlarıyla yapılan ölçü aracı kullanılmayan sayısal değer içermeyen gözlemdir.
Örnek; Bugün hava çok sıcak
Nicel Gözlem: Ölçü aracının kullanıldığı sayısal değer içeren gözlemdir.
Örnek; Bugün hava 16°c

 • Verilerin Toplanması: Problemle ilgili gerçeklerdir.
 • Hipotez Kurulması: Problem için öne sürülen geçici çöcüm yoludur. İyi bir hipotez denenebilir ve gözlenebilir olmalıdır. Verileri kapsamalı veriler arasında ilişki kurabilmeleri yeni gerçeklerin bulunmasına olanak sağlanmalıdır.
 • Tahmin Oluşturma: Probleme dayanarak ileri sürülen kestirmelerdir.
 • Kontrollü Deneyler Yapma: Probleme etki eden değişkenlerden yalnız biri değişken bırakılır. Diğerleri sabit tutularak yapılan deneydir. Kontrol grubu ve deney grubu vardır. Etkisi araştırılarak değişkene bağımsız değişken sabit tutulan değişkenlere bağımlı değişken denir.

Not: Kontrollü deneyler hipotezi doğruluyorsa teori oluşturulur. Hipotezi doğrulamıyorsa hipotez kurma aşamasına geri dönülür.
Örnek: Işığın fotosentez üzerindeki etkisinin araştırıldığı kontrollü deney çalışması.

 • Teori: Hipotezlerin deney ve gözlemlerle desteklenen en kapsamlı halidir. Olayların neden gerçekleştiğini açıklar.
 • Kanun: Doğruluğu tüm bilimlerce kabul edilen hipotezlerdir. Olayların nasıl gerçekleştiğini açıklar.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir