İçeriğe geç

Kategori: Eğitim

Bilimsel çalışma yöntemleri nelerdir?

Bilimsel Çalışma Yöntemi Basamakları Problemin belirlenmesi Gözlem yapılması Verilerin toplanması Hipotez kurulması (Deneyler sonucu desteklemiyor) Hipoteze dayalı tahmin oluşturma ise hipotez kurma aşamasına geri dönülür Kontrollü deneyler yapma Teori Kanun Problemin Belirlenmesi: Yanıt bekleyen her sorun problemdir. Gözlem Yapılması: Gözlem olayların doğal ortamında incelenmesidir. Nitel gözlem ve nicel gözlem olmak…

Yorum Bırak

Biyolojinin konuları nelerdir?

Biyolojinin Önemi Toplumun ve özellikle bireyin kendisini tanıması uygar ve bilinçli bir yaşam tarzını günlük ihtiyaçlarında kullanabilmesi kişinin biyoloji bilgisine sahip olması ile gerçekleşir. Biyolojinin Konuları Canlıların yapısı, davranışları. Çeşitlikleri. Birbirleri ile olan ilişkileri. Yeryüzündeki dağılışları. Canlıların vücutlarında geçen temel olaylar biyolojinin konularını oluşturur. Biyolojinin Amacı Nedir? Canlılar dünyasından insanlığa…

Yorum Bırak

Bakteri nedir?

Bakteriler prokaryot canlıların en yaygın ve en çok bilinen grubudur. Tek hücreli mikroskobik organizmalar hücre zarlarının üzerinde bir hücre duvarı vardır. Hücre duvarı polisokkaritten oluşur. Daha çok hastalık yapan bakterilerde hücre duvarına ek olarak kapsül bulunur. Kapsülün görevi bakterileri kötü ortamdan korumaktır. Bakterilerin yüzeye tutunmasını sağlayan yapılara pilus denir. Bakterilerde…

Yorum Bırak

Bilim nedir? Bilimin özellikleri nelerdir?

Tarafsız, gözlem ve deneylerle elde edilmiş bilgiler topluluğudur. Organize olmuş bilgiler topluluğudur. Doğruyu bulma uğraşıdır. Bilimin Özellikleri Objektiftir. Mantıksaldır. Genelleyicidir. Caydırıcıdır. Evrenseldir. Otoriteyi kabul etmez. Bilimin Adamlarının Özellikleri Meraklıdır, iyi bir gözlemcidir. Kararlıdır. Şüphecidir. Tarafsızdır. Çalışmalarını sonuna kadar sürdürür, sabırlıdır. Elindeki yöntem ve materyalleri iyi kullanır, beceriklidir.

Yorum Bırak

Bilimsel bilginin doğası ve biyoloji

Biyoloji canlı bilimidir. Bilim; Deney ve gözlemler sonucu elde edilen bilgi birikimidir. Bilgi birikimi arttıkça bilimsel çalışmaların nasıl yapılacağına dair yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlere uygun yapılan çalışmalara , elde edilen bilgi birikimine de bilimsel bilgi denir. Paradigma: Bilim insanlarının bilimsel çalışmalar üzerindeki ortak yaklaşımına denir. Bilimsel Bilginin Özellikleri: 1- Deneyseldir.…

Yorum Bırak

Kimya biliminin doğuşu

Kimya Bilimine Giriş M.Ö. 3000’li yıllarda Kimya biliminin doğuşu başlamıştır. Bilimsel dayanağı olmayan sınama, yanılma, yoluyla yapılan değersiz madenleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma gibi uğraşların tümüne simya denir. Simya aşağıdaki özelliklerinden dolayı bir bilim olarak kabul edilmez 1- Bilimsel bir temeli olmaması 2- Yöntem olarak deneme yanılma esasına…

Yorum Bırak