İçeriğe geç

Kategori: Eğitim

Mineraller hakkında bilgi

Mineral nedir? Canlıların yapılarında sentezleyemediği ve dışarıdan almak zorunda oldukları inorganik maddelere mineral denir. Mineraller enerji vermezler ve sindirilmezdir. Düzenli olarak tüketilmeleri gerekir. Çünkü sürekli ter, idrar ve dışkı yoluyla mineral kaybı olmaktadır. Başlıca Mineraller: Kalsiyum: Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm (kemik eğriliği), yetişkinlerde osteomalazi (kemik erimesi)…

Yorum Bırak

Fizik ne demektir?

Fizik nedir? Maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen, araştırma ve incelemelerine doğayı gözleyerek deney ve gözlemler yoluyla yapan bunun sonucunda doğa yasalarını bulmaya çalışan ve bu yasalarla evreni açıklamaya çalışan bilim dalına fizik denir. Fiziğin Alt Alanları Mekanik: Kuvvet ve hareket ile bunlar arasındaki enerji ilişkilerini inceler. Elektromanyetizma: Maddenin…

Yorum Bırak

Kimya ve kimyacıların uğraş alanları

Maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleriyle etkileşimi ve bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişiklikleri inceleyen bilim dalına kimya denir. Kimya 7 tane disiplinden oluşur. Kimyanın Alt Dalları Analitik Kimya: Bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ya da niceliğinin belirlenmesini sağlayan koludur. Biyokimya: Canlı organizmalarda bulunan kimyasalları, kimyasal reaksiyonları ve…

Yorum Bırak

Edebiyat ne demektir?

Edebiyat nedir? Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına edebiyat denir. Edebiyatla ilgili tanım, görüş ve beklentilerin ortak noktasında dilin güzel ve etkileyici şekilde kullanılması vardır. Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Duygu, düşünce, hayal vb. çizgi, renk, biçim, ses, söz,…

Yorum Bırak

Kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanları

İnsanın varoluşuyla birlikte bir çok alanda yapılan araştırma ve çabaların sonucunda kimya bilimi gelişmiştir. Eski çağlardan günümüze kadar uzanan bu zamanda bir çok bilim adamı ve düşünür kimya bilimine büyük katkılar sunmuşlardır. İşte kimya bilimine katkı sağlayan bilim adamları ve sağladığı katkılar: Empedokles (M.Ö.492-432) Bütün nesnelerin su, hava, toprak ve…

Yorum Bırak

Hücre ne demektir?

Hücre nedir? Bir canlıyı meydana getiren, canlıların canlılık özelliğini gösteren, uygun şartlarda tek başına yaşamını sürdürme yeteneğine sahip dokunun en küçük parçası olan yapı birimine hücre denir. Hücrenin keşfi: Hücrenin keşfi 17.yy’a dayanmaktadır. Antony van Leeuwenhoek ve arkadaşları tarafından üretilen mercek sayesinde yeni keşiflerin yolu açılmış oldu. Robert Hook bu…

Yorum Bırak

Düz yazı türleri nelerdir?

Düz yazı nedir? Bir duyguyu, düşünceyi ya da konuyu dil kurallarından başka hiçbir ölçüye bağlı olmayan konuşma diline yakın doğal anlatım yoluyla yazılan yazılara düz yazı denir. Düz yazı türleri Roman: Toplumların ve fertlerin başından geçmiş veya geçmesi mümkün olan olayların ayrıntılarıyla anlatan uzun yazı türüne roman denir. Hikaye: Olmuş…

Yorum Bırak

Bilimsel çalışma yöntemleri nelerdir?

Bilimsel Çalışma Yöntemi Basamakları Problemin belirlenmesi Gözlem yapılması Verilerin toplanması Hipotez kurulması (Deneyler sonucu desteklemiyor) Hipoteze dayalı tahmin oluşturma ise hipotez kurma aşamasına geri dönülür Kontrollü deneyler yapma Teori Kanun Problemin Belirlenmesi: Yanıt bekleyen her sorun problemdir. Gözlem Yapılması: Gözlem olayların doğal ortamında incelenmesidir. Nitel gözlem ve nicel gözlem olmak…

Yorum Bırak

Biyolojinin konuları nelerdir?

Biyolojinin Önemi Toplumun ve özellikle bireyin kendisini tanıması uygar ve bilinçli bir yaşam tarzını günlük ihtiyaçlarında kullanabilmesi kişinin biyoloji bilgisine sahip olması ile gerçekleşir. Biyolojinin Konuları Canlıların yapısı, davranışları. Çeşitlikleri. Birbirleri ile olan ilişkileri. Yeryüzündeki dağılışları. Canlıların vücutlarında geçen temel olaylar biyolojinin konularını oluşturur. Biyolojinin Amacı Nedir? Canlılar dünyasından insanlığa…

Yorum Bırak

Bakteri nedir?

Bakteriler prokaryot canlıların en yaygın ve en çok bilinen grubudur. Tek hücreli mikroskobik organizmalar hücre zarlarının üzerinde bir hücre duvarı vardır. Hücre duvarı polisokkaritten oluşur. Daha çok hastalık yapan bakterilerde hücre duvarına ek olarak kapsül bulunur. Kapsülün görevi bakterileri kötü ortamdan korumaktır. Bakterilerin yüzeye tutunmasını sağlayan yapılara pilus denir. Bakterilerde…

Yorum Bırak