Ermeni Tehciri

Ermeni Tehciri Hakkında Bilgiler

Ermeni Tehciri

 

Ermeni Tehciri, Osmanlı tarihinde yaşanan olaylar ermeni soykırımı denilen ve kendi hükümlerini kararlarını veren bazı ülkeler ermeni soykırımını kabul etmişlerdir Ermeniler Osmanlı zamanında bir çok köylere saldırmış ve bazı hükümet adamlarını hedef almiç bir çok silahlı çatışmalara girmiş ve Osmanlı devletini yıpratmak amacıyla bazı gösteriler ve eylemler yapmıştır. Ermenilerin bazı kısımları kendi halklarını kışkırtıp devlete saldırmalarını istemişlerdir devletin görevi kendi halkını ve kendi milletini korumak için bazı ermeni vatandaşları suriyeye sürmüştür asla soykırım olamaz ve Osmanlıların böyle soykırımı yapacak kadar zalim olmadıklarını dünya biliyor.

 

Birinci Dünya Savaşı sırasinda

Ermenilerin savaş alanlarında konaklamaları ve bazı yaptıkları gösteriler devlet altında yapılan hakaretler eylemleri yüzünden,

İttihat ve Terakki yönetimi tarafından yerleştirilmek üzere

Suriye’ye devletine gönderilmelerine kararla. Türkiye ve onun doğal müttefikleri olan

kıbrıs gibi ülkeler dışında kalan dünyanın bir çok ülkesi ermeni soykırımını kabul ederler

Ermeni Soykırımı’nı tanımakta ve kabul etmektedir.

 

 

1. Dünya Savaşı öncesine kadar

Osmanlı devleti zamanında Ermenilerin toplanıp toplu şekilde silahlı eylemlere katılmaları ve devletın milletin tehlikeye atılmaması neticesiyle . Osmanlı zamanında bankalara baskını ve Osmanlı hükümdarlarına bombalı saldırılar suikastlar düzenlemktedirler. Ermeni ayrılıkçı hareketi diğer ülkelerce Osmanlı ile ilişkilerde bir tür kart olarak görülmüş ve zaman zaman kullanılmıştır.

İngiltere,

Fransa,

Rusya ve diğer bazı devletler Ermenilerin haklarını gerekçe göstererek çok sayıda olayda Osmanlı Devleti’nin iç içlerine karışmıştır.

Berlin Antlaşması bunun en açık örneklerindendir. Bazı Ermeni gruplar da bu ilgiyi teşvik etmiş ve bunu iç amaçlarında kullanmak istemişlerdir. I. Dünya Savaşı esnasında Rusya Osmanlı ile arasında Ermenileri bir tür kalkan olarak kullanmış, onların içeriden, kendisinin de dışarıdan saldırıları sonucunda Osmanlı ordularını yenilgiye uğratmayı amaç edinmiştir. Savaş ilerledikçe Doğu Anadolu’da Ermeni terör gruplarının saldırıları artmış ve Osmanlı Ordusu’ndan İstanbul’a önlem çağrıları gelmeye başlamıştır.

 

 

İstanbul Hükümeti bu olaylar karşısında 2 seçenek görmüştür: 1 Sadece Ruslara yardım eden veya etme olasılığı bulunan Ermenileri Rus Ordusu ile kendi arasına alarak onları Rusya’ya sürmek, ki bu durumda kayıplar çok fazla olurdu, 2

Ermenileri toplu olarak savaş sahasından uzaklaştırmak. Bu seçenekler içinde ikincisi tercih edilmiştir ve özellikle savaş alanına yakın olan Ermeni nüfus ülkenin bir başka bölgesine, Suriye ve çevresine göç ettirilmiştir.

Tehcir tezi ve dayanakları

Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra dünya genelinde pek çok tarihçi ve araştırmacının da paylaştığı tehcir tezine göre tehcir şu gerekçelerle savunulmaktadır:

 

- Tehcir için kanun çıkarılmış, göç edecek Ermenilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli yasal önlemler alınmıştır.

- Bu önlemler ve hazırlıklar ne kadar asker ne kadar tehcire tabi olacak Ermeni asıllı Osmanlı tebasının olduğu bunların o gün şartlarına ve imkanlarına göre ne kadar kumanya ile gideceği tehcir karar defterlerinde tutulmuştur.

 

- Ancak savaş şartları, Kürt çetelerinin saldırıları, salgın hastalıklar ve kıtlık nedeniyle çok sayıda Ermeni yolda hayatını kaybetmiştir. Bu kayıpların 100.000 civarında olduğu sanılmaktadır. Türk araştırmacılardan bu rakamı 400,000′e kadar çıkaran olmuştur. Ancak

 

O dönemde Ermeni nüfusu, Ermeni Kilisesi kayıtlarına göre dahi 2,5 milyon yoktu. Osmanlı arşivlerine göre bu dönemde Ermeni nüfusunun 1-1,5 arasında olduğu ve nüfusun hiçbir vilayette çoğunluğu oluşturmadığı görülmektedir.

 

- Ayrıca bazı bölgelerdeki Ermeni halk tehcire tabi olmamıştır. Trabzon, Elazığ, ve daha bir çok bölgedeki ermeniler örnek olarak verilebilir.

 

- Tehcirden sonra ortamın sakinleşmesi ile birlikte bir kısım Ermeni tebanın tekrar geri döndüğü de bilinmektedir.

Benzer tehcir uygulamaları ve karşı eleştirisi

Tarihte,

1915 Ermeni tehcirine benzer çok sayıda tehcir kararı alınmıştır. Bunlardan en çok bilineni

ABD’nin

2. Dünya Savaşı esnasında

Pasifik kıyısındaki

Japonlar’ı savaş sahasından uzağa,

Mississippi bölgesine getirmesi olarak kabul edilse de, Amerika Birleşik Devletleri’nin tehcir hareketi için gerekli ulaştırma ve lojistik önlemleri almış olması tehcirin soykırım olarak nitelendirilmesine engel olmaktadır. Japonların tehcirine karşın Ermenilerin, bugünkü

Irak ve

Türkiyede hala sorun olarak bilinen ermeni soykırımı denilen bazı ülkelerde bunu fırsat halıne getırerek başta Fransa olmuştur Fransada yaşayan Ermenilerin oylarını ve güvenlerini kazanmak amacıyla yapılan önerge soykırımı Fransa meclisinde kabul etmiştir.ermeni soykırımı denilen ve Ermenilerin kendilerine pay çıkarmaları hala türkiyede sorun haline gelmiştir ermeni soykırımı olsa bile hala türkiyenin bir çok ilinde yaşayan Ermeniler bulunmaktadır ve hiçbir hayatı tehlikeleri bulunmamaktadır ve geçimlerini tarim ve hayvancılıkla yapan Ermeniler hiçbir sorun görmeksizin.türkiyede yaşıyorlar.