İçeriğe geç

HakkindaBilgiler.Net | En İyi Bilgi Paylaşım Sitesi Yazılar

Röportaj nedir?

Konusu bir soruşturma, araştırma ya da herhangi bir konu hakkında bilgi verme olan gazete ve dergi yazılarına röportaj denir. Röportajlar genellikle bir yeri tanıtma, bir kimse, bir eşya ya da bir eserle ilgilidir. İlk zamanlar mülakata benzerken sonraları bağımsız bir tür olmuştur. Bu farkı ortaya koyan edebiyatçıların röportaj türünde eserler…

Yorum Bırak

Mülakat (Görüşme) nedir?

Mülakat yani görüşme, toplumu ilgilendiren bir konudur. Önceden hazırlanmış sorularla yapılan ve objektif olarak sunulan yazı türüdür. Mülakat Özellikleri Amaç, ünlü kişileri tanıtmaktır. Yazar objektif olmalı, cevapları değiştirmemelidir. Mülakatın önceden tespit edilen konunun dışına çıkılmaz. Yazar gereksiz sorular sormaz. Dil sade, açık ve anlaşılırdır. Mülakattan açıklayıcı, öğretici, tartışmacı, öyküleyici, betimleyici…

Yorum Bırak

Bilimsel bilginin doğası ve biyoloji

Biyoloji canlı bilimidir. Bilim; Deney ve gözlemler sonucu elde edilen bilgi birikimidir. Bilgi birikimi arttıkça bilimsel çalışmaların nasıl yapılacağına dair yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlere uygun yapılan çalışmalara , elde edilen bilgi birikimine de bilimsel bilgi denir. Paradigma: Bilim insanlarının bilimsel çalışmalar üzerindeki ortak yaklaşımına denir. Bilimsel Bilginin Özellikleri: 1- Deneyseldir.…

Yorum Bırak

Tarih biliminin kaynakları

Tarihi olayları aydınlatan her türlü malzemeye kaynak denir. Tarihçinin ilk işi kaynak aramadır. Kaynaklar ikiye ayrılır: 1- Birinci el kaynaklar (Ana kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait, o deneme yazılmış veya yapılmış kaynaklardır. 2- İkinci el kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanarak hazırlanan kaynaklardır. Kaynaklar yazılı ve yazısız kaynaklar olabilir: Yazılı kaynaklar: Kitabeler,…

Yorum Bırak

Tarih biliminin tanımı

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, faaliyetlerini sebep-sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman göstererek tarafsız bir biçimde inceleyen bilime tarih denir. Geçmişte olayları inceler Olaylar, insan toplulukları tarafından meydana getirilir. Belgelere dayanır. Yer ve zaman belirtilir. Sebep-sonuç ilişkisi ortaya konur. Tarihçi tarafsızdır, tarafsız olmalıdır. Tarihi olaylar tekrarlanmaz. Tarihte deney ve gözlem…

Yorum Bırak

Kimya biliminin doğuşu

Kimya Bilimine Giriş M.Ö. 3000’li yıllarda Kimya biliminin doğuşu başlamıştır. Bilimsel dayanağı olmayan sınama, yanılma, yoluyla yapılan değersiz madenleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma gibi uğraşların tümüne simya denir. Simya aşağıdaki özelliklerinden dolayı bir bilim olarak kabul edilmez 1- Bilimsel bir temeli olmaması 2- Yöntem olarak deneme yanılma esasına…

Yorum Bırak