selçuklular hakkında kısa bilgi

anadoluda kurulan önemli devletlerden.Selçuklular, Türk-Ä°slam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başlarında Ä°slamı kabul ettiler. Selçuklular; Çin’den, Bat Xanaxı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, Kuzeybatı Afrika, Hicaz ve Yemen’den Rusya içlerine kadar yayılan hakimiyetin, muazzam bir kültür ve medeniyetin temsilcisidir. Abbasilerin koruyucusu oldular….
hakkındabilgiler.net