sindirim sistemi

Sindirim sistemi hakkında bilgiler

sindirim sistemi

 

 

 

Sindirim sistemi hakkında bilgiler
Sindirim hakkında yazı
insanlarda pek çok raslanan Sindirim organların bütününe verilen ad Sindirim sistemi, ağız boşluğundan başlayarak kalın barsağın alt ucundaki delikte (anus) son bulurUzun ve devamlı bir boru biçimindedir Bu borunun dışında, sindirim sistemi ile ilgili bezler ve dişler yer alır

Sindirim borusu içinde şu parçalar bulunur: 1 – Ağız boşluğu, 2 – Yutak, 3 – Yemek borusu, 4 – Mide, 5 – İnce barsak, 6 – Kalın barsak Sindirim borusuna ilişik olarak ağızda “dişler” le, salgısını ağız boşluğuna döken “tükrük bezleri”, salgısını ince barsağa döken “karaciğer” le “pankreas” vardırBu arada, kanla ilgili bir organ olmakla beraber “dalak” da sindirim sistemi organları arasında yer alır

Sindirim borusunun yukarı bölümü, diyafragmanın üstünde, daha uzun olan alt bölümü ise diyafragma altında karın ve leğen boşluğu içindedir

Ağız boşluğu: Sindirim borusunun ağızdan sonra gelen ilk parçasıdır Boşluğun içinde bulunan dil ve dişler aracılığı ile çiğneme işi olur ve besinler, buradan yutağa gönderilir

Yutak, sindirim borusunun ağızdan sonra gelen ikinci parçasıdır 13 – 14 santimetre uzunluğunda bir borudur Ağız boşluğu ile birleştiği gibi, altta yemek borusu ile devam ederYemek borusu, sindirim borusunun üçüncü parçasıdır Yutaktan sonra gelir Yutaktan daha dar ve uzunluğu 25 santimetre kadardır Bunun peristaltik hareketleri ile, ağızdan ve yutaktan gelen besinler, mideye kadar inerler

Mide, sindirim borusunun yemek borusu ile ince bağırsaklar arasındaki şişkin parçasıdırYemek borusuna açılan bir kapısı ile (kardia), ince barsakla birleşen ve (pilor) denen bir kapısı vardır

İncebarsak, sindirim borusunun, mide ile kalın barsak arasındaki 8 metre uzunluğunda olan kıvrıntılı bölümüdür İki parçası vardır: Oniki parmak barsağı, boş – kıvrım barsak Besinler burada da sindirilir ve sonra emilir

Kalınbarsak, sindirim borusunun, ince barsaktan sonra gelen son bölümüdür sindirim organların bazı adları ve işimleri şoyle adlandırılır
Temel Sindirim Organları

Ağız

Yutak

Yemek borusu

Mide

İnce bağırsak pankreas

Kalın bağırsak karaciger Anüs

Yardımcı Sindirim Organları isimleri

Karaciğer

Pankreas