Resim Yok

Mevlevîlik denilince insanın aklına ilk gelen isim semâ’, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, …

1 sene önce