İçeriğe geç

Kategori: Tarih

Tarih biliminin kaynakları

Tarihi olayları aydınlatan her türlü malzemeye kaynak denir. Tarihçinin ilk işi kaynak aramadır. Kaynaklar ikiye ayrılır: 1- Birinci el kaynaklar (Ana kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait, o deneme yazılmış veya yapılmış kaynaklardır. 2- İkinci el kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanarak hazırlanan kaynaklardır. Kaynaklar yazılı ve yazısız kaynaklar olabilir: Yazılı kaynaklar: Kitabeler,…

Yorum Bırak

Tarih biliminin tanımı

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, faaliyetlerini sebep-sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman göstererek tarafsız bir biçimde inceleyen bilime tarih denir. Geçmişte olayları inceler Olaylar, insan toplulukları tarafından meydana getirilir. Belgelere dayanır. Yer ve zaman belirtilir. Sebep-sonuç ilişkisi ortaya konur. Tarihçi tarafsızdır, tarafsız olmalıdır. Tarihi olaylar tekrarlanmaz. Tarihte deney ve gözlem…

Yorum Bırak