İçeriğe geç

Tarihin faydalandığı bilim dalları

Tarihi meydana getiren sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gibi alanlarda gelişen olaylar tarihin gelişimine etki etmiştir. Bu faktörlerin çeşitliliğinin çok fazla olmasından dolayı tarihçiler yaptıkları incelemelerde bir çok bilim dalından faydalanmak zorunda kalırlar. Bu bilim dallarına kısaca bir göz atalım.

Tarih Bilimine Yardımcı Olan Bilim Dalları

Coğrafya: Yeryüzünün yapısını araştırır. Her tarihi olay belli bir coğrafi yerde meydana gelir.

Arkeoloji: Kazı bilimidir. Yer altında ve denizler altından çıkarılan pek çok buluntu, geçmişin aydınlatılmasında faydalı olmuştur.

Antropoloji: İnsan ırklarını inceler.

Etnografya: Toplumların yaşayış, geleneksel, örf ve adetlerini inceler.

Hukuk: Toplum olarak yaşayan insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır.

Kronoloji: Zaman bilimidir. Olayların meydana geldiği tarihin bilinmesi, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisinin kurulması bakımından önemlidir.

Edebiyat: Duygu ve düşünceleri, söz veya yazıyla anlatma sanatıdır. Tarihte pek çok olau, edebiyata konu olmuştur.

Felsefe: Akıl ve mantık ilkeleriyle düşünmeyi esas alan bir bilimdir.

Paleografya: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

Epigrafya: Anıt ve kitabe üzerindeki yazı ve şekilleri inceleyen bilim dalıdır.

Sosyoloji: Genel olarak toplumu inceleyen bilim dalıdır.

Filoloji: Dünya bilimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Diplomatik: Ferman, antlaşmalar, şeriye defterleri gibi resmi devlet belgelerini inceler.

Nümuzmatik: Eski paraları inceler.

İstatistik: Belirli bir amaç için veri toplama, araştırma, değerlendirme ve tahminde bulunma bilimidir.

Kimya: Ele geçen hangi döneme ait olduğunu kimya bilimi sayesinde öğreniriz.

Sanat Tarihi: Sanat eserlerini ve toplumların sanatsal faaliyetlerini araştıran bilim dalıdır.

Heraldik: Armaları inceleyen bilim dalıdır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir