ünlü matematikçi harezmi

Ünlü Matematikçi Harezmi’nin Hayatı Hakkında Bilgiler

Ünlü Matematikçi Harezmi’nin Hayatı

ünlü matematikçi harezmi (770-840) [asıl olan Adı:Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El-Harezmi,dir Özbekistan’da hayata gözlerini açan. ne zaman dogdugu kesin olarak bilinmemektedir. Hayatı hakkında bulunmamaktadır. Batı bilim dünyasında en sürekli, en derin etkiler bırakmış matematikçi olarak tanınmıştır. El Harezmi’nin en çok ilgi gören eserleri Kitabü’l muhtasar fi’l Cebr ve’l Mukabele ve Kitabü’l muhtasar fi Hisabü’l Hindi dir.

Ünlü Matematikçi Harezmi, doğu bilim dünyasında cebir ilmine ilişkin ilk eser yazan kişidir. Bu bilim dalı daha önce az çok işlenmiş ve kısmen geometriden ayrı bir ilim dalı olmaya başlamıştı. Birinci dereceden denklemler çözülebiliyordu, hatta hesaplama metodlarıyla ikinci dereceden denklemlere çözüm bulunuyordu. Fakat henüz ikinci derece denklemlerin köklerini bulma yöntemi geliştirilmemişti.
İşte El Harezmi’nin El Cebr ve’l Mukabele kitabı ikinci dereceden denklemlerin çözüm yolunu sistemli olarak işleyen ilk eser niteliğindedir ve 600 yıldan uzun bir süre (15. yüzyıla kadar) el üstünde tutulmasının nedeni de budur.

Harezmi’nin Denklem Grupları:
El Harezmi, adı geçen eserinde denklemleri iki grupta toplamaktadır:
Birinci grupta, çözümleri derhal bulunabilen bizim bugünkü sembollerle ifade edersek
x2 = ax x2 = n ax = n
şeklindeki denklemlerdir.
Bunların çözüm kurallarını gösterdiktren sonra El- Harezmi ikinci denklem grubuna geçer
x2 + ax = n x2 + n = ax ax + n = x2
ve bunların çözümünü bugün bildiğimiz metodla yapar..
Bu kitapta ayrıca, ikinci dereceden denklemlerin hangi durumlarda iki kökünün hangi durumlarda çift kökünün olacağını ve hangi durumlarda denklemin reel kökü olamayacağını çok açık bir şekilde belirtmiştir. Bu kuralları bir öğretmen yeteneğiyle ortaya koyduktan sonra El Harezmi bu kuralları geometrik olarak ispatlamıştır.Harezmi’nin bu eseri matematik tarihi bakımından çok önemli gelişmelere dayanak ve başlangıç olmuş 600 yıldan biraz daha fazla (15. y.y. sonuna kadar) matematik öğretimi için temel sayılmıştır. Eser, Endülüs medreseleri aracılığıyla Batı’ya geçmiştir. İlk Latince çevirisi 1183′te yapılmıştır. Roger Bacon, Fibonacci gibi bilim adamaları eseri hayranlıkla incelemişler ve kendi öğretilerinde bu eserden faydalanmışlardır.1486 yılında Leipzig Üniversitesi’nde okutulmaya başlanmıştır.1598 -1599 yıllarında hala cebir biliminde tek kaynak Harezmi’nin bu eseri idi.

ünlü matematikçi harezmi yaptıgı araştırmalar. üstünde çalıştıgı matamatik ve bir çok dalda makale ve deneyler yapmıştır. ünlü matematikçi harezmi bie çok bilim adamlarya birliktede çalışmıştır tarih ünlü matematikçi harezmi hakkında fazla bilgiyye sahip degildir saglam kaynaklardan aldıgımız bilgiyi sizlerle paylaştık.