Üreme ve Gelişme

Üreme ve Gelişme

Üreme ve Gelişme

 

HAYVANLARDA ÜREME

 

Üreme ve gelişme

Hayvanlarda üreme ve gelişme hakkında verecegimiz uzman veteniler yaptıkları araştırmalar sonucu ve çeşitli yaptıkları araştırmalar içinde verecegimiz bilgiler saglam kaynaklardan alınmıştır Hemen hemen tüm hayvanlar çiftleşerek ürerler.Yetişkinler diploid ya da polidiploidtir. Herbirinin kendine has üreme hücresi vardır. Bir çok hayvan çiftleşerek üremeye yatkındır.

Bir çok hayvanlar güneş ışığı enerjisini dolaylı yollardan kullanarak gelişir, büyürler. Hayvanların aksine bitkiler bu ışığı Fotosentez ile doğrudan basit şekerler üretmek için kullanırlar. Bitkilerde, havadan aldıkları karbon dioksit diye adlandırdıgımız (CO2) ve topraktan da  aldığı su ile (H2O) moleküllerini ışık enerjisini kullanarak kimsayal bir reaksiyon sonucu Glikoz şekeri (C6H12O6) dönüştürürler son olarak açığa Oksijen çıkar (O2). Elde edilen bu şeker daha sonra bitkinin büyümesi için kullanılır. Hayvanlar bu bitkileri yediklerinde ya da bu bitkileri yiyen hayvanları yediklerinde bitkilerin içinde bulunan şekeri almış olurlar. Hayvanların üç üreme şekli vardır: 1.İÇ ÜREME İÇ GELİŞME:Bu üreme ve gelişme şekli spermin yumutaya girerek dölenmesi sonucu ve embiriyonun anne karnında gelişmesiyle oluşur.Memelilerde görülür. 2.İÇ ÜREME DIŞ GELİŞME:Bu üreme ve gelişme şekli spermin yumutaya girerek dölenip yumutayla birlikte embiriyonun dışarı çıkarak dışarda gelişmesi sonucu oluşur.Kurbağalar ve balıklar hariç yumurtayla çoğalan hayvanlarda görülür. 3.DIŞ ÜREME VE DIŞ GELİŞME:Annenin dölenmemiş yumurtayı bırakarak sonra babanın o yumutaları dölleyerek embriyonun oluşup dışarda gelişmesiyle oluşur.Kurbağalarda ve balıklarda görülür. Hayvanlarda üreme ve gelişme hakkında verdigimiz bilgiler uzman vetenilerler yaptıkları araştırmalar ve deneylerle makalemizde yer almıştır