İçeriğe geç

Edebiyat ne demektir?

Edebiyat nedir?

Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına edebiyat denir. Edebiyatla ilgili tanım, görüş ve beklentilerin ortak noktasında dilin güzel ve etkileyici şekilde kullanılması vardır.

Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi

Duygu, düşünce, hayal vb. çizgi, renk, biçim, ses, söz, ritim gibi unsurlarla güzel, özgün ve etkileyici biçimde ifade edilmesini amaçlayan çalışmalara sanat denir.

İnsanda coşku ve hayranlık uyandıran edebiyat, müzik, resim, tiyatro ve sanatlar güzel sanatlar başlığı altında ele alınır.

Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Görsel (Plastik) Sanatlar: Resim, heykel, mimari, hat (güzel yazı), teşhip (özel yazılarda kenar süslemeleri), minyatür

İşitsel (Fonetik) Sanatlar: Edebiyat, müzik

Dramatik (Ritmik) Sanatlar: Tiyatro, bale, dans, opera, sinema

Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu edinen deneye dayanan yöntemlerden ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmayı amaçlayan çalışmalara bilim denir. Bilimin temelinde insanoğlunun bilme, öğrenme merakı, sanatın temelinde ise insanoğlunun güzel etkileyici ve özgün (kendine has) olanı bulma ve yeniden üretme heyecanı vardır. Bu durum bütün güzel sanatların ve bilim dallarının doğrudan ya da dolaylı olarak insanla ilişkili olduğunu gösterir.

Metinlerin Sınıflandırılması

Metinler çeşitli sınıflara ayrılabilir. Bunların birkaçı şöyle gösterilebilir:

İfade şekillerine göre metinler: Mensur (düzyazı) metinler, Manzum (şiir gibi) metinler

Oluşma ve aktarılma biçimlerine göre metinler: Sözlü metinler, Yazılı metinler

Gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçlarına göre metinler: Öğretici metinler, Edebi (sanatsal) metinler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir