İçeriğe geç

Tarih biliminin tanımı

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, faaliyetlerini sebep-sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman göstererek tarafsız bir biçimde inceleyen bilime tarih denir.

  • Geçmişte olayları inceler
  • Olaylar, insan toplulukları tarafından meydana getirilir.
  • Belgelere dayanır.
  • Yer ve zaman belirtilir.
  • Sebep-sonuç ilişkisi ortaya konur.
  • Tarihçi tarafsızdır, tarafsız olmalıdır.
  • Tarihi olaylar tekrarlanmaz.
  • Tarihte deney ve gözlem yapılmaz.
  • O devrin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir.
  • Araştırma mümkünse olayın geçtiği yerde yapılmalıdır.

Tarihin Konusu

Geçmişte yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetleridir. Daha da özü insanoğlunun geçmişidir.

Olay ve Olgu

Tarihi olay: İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen kısa süreli gelişmelerdir.

Tarihi olgu: Zaman içerisinde meydana gelen benzer durumlardır.

Örneğin;
Olay> Malazgirt Zaferi
Olgu> Anadolu’nun Türkleşmesi

Tarih Biliminin Yöntemi

Tarih biliminin yöntemi araştırmadır. Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla aşağıdaki yötemleri uygular:

1- Tarama (Kaynak arama)
2- Tasnif (Sınıflandırma)
3- Tahlil (Belgelerin analizi)
4- Tenkit (Dış ve iç eleştiri)
5- Terkip (Bilgilerin sentezi)

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir